CONTACT ME

상담신청을 해주시면 자세히 상담드리겠습니다
서울 역삼점 
TEL : 02-552-5516
  • NAVER_CI_2
  • 블로거 - 블랙 서클
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
IMG_5444.jpg
444_edited.png

©CYCLEZON, Cycle Life Leader COPYRIGHT© CYCLEZON. All Rights Reserved.

Training Program

IMG_5443.jpg

Professional Cycle Training Center <CYCLEZON> TRAINING WITH A PRO CYCLIST 

사이클 그룹 Class (50분)

프리 (매일) 

6   개월

1 2  개월

1    개월

3   개월

25만원

40만원

70만원

120만원

     주 2회

65만원

15만원

180만원

110만원

   프리 (매일) 등록시

 

       트레이닝 시간 외 개별 훈련 가능

         *   1 Day Class     

              2만 5천  ( 1 day class 1인 1회 한정 )

그룹레슨   입문기초 Class (50분)

​  정규과정  (월~목)  

1 개월​ 과정

25만원

  *   입문기초 CLASS 등록시

 

       트레이닝 시간 외 개별 훈련 가능

개인레슨 

Personal   1 : 1 (50분)

   입문 과정 (50분)

    10  회  

   80만원

    20  회

 180만원

야외(필드) 레슨

  18만원

  75만원

       1  회  

      5  회

야외 라이딩 강습  (3시간 기준)

 1부   오전 09:00 ~ 오후 12:00

 2부   오후 02:00 ~ 오후 05:00

 3부   오후 08:00 ~ 오후 11:00

​그룹 야외 Class

센 터 공 지

​개인 야외 Class

예 약 제

​소그룹 야외 Class

예 약 제

소그룹   Small Group  

 야외(필드) 레슨

 실내 레슨

​상담 / 문의

​자유이용권   Freepass  

     1  회 권

    25

     10  회권

18만원

     1  개월

 15만원

   3  개월

   35만원

   6  개월

55만원

 12  개월

 75만원

선택   (Option)  

       1 개월

​자전거 보관

  5만원

개인락커

  1 만원

​샤워수건,땀수건

  1 만원

​패키지       자전거보관 + 개인락커 + 샤워수건,땀수건 (2장)

​      3 개월

15만원

      6 개월

25만원

    12 개월

   25만원

​자전거 피팅     Bike Fitting 

베이직 피팅

 10만원

  20만원

  프리미엄 피팅

  30만원

 정밀 피팅

​  클릿 피팅

 5만원

   10만원

   페달링 분석

  5만원

 기본  기변셋팅

 클리닉 피팅

2만원~